Nový Zákon

Koloským 1:7-22 Slovo na Cestu (SNC)

7. S tím vším vás seznámil náš milý spolupracovník Epafras, který nás v této službě pro Krista věrně zastupoval.

8. Od něho také víme, jak ve vás Boží Duch probouzí pravou křesťanskou lásku.

9. Od té doby se za vás nepřestáváme modlit. Prosíme Boha, aby vám dal pochopit své záměry a vyzbrojil vás všestrannou duchovní znalostí i moudrostí.

10. Tak bude váš život plný ušlechtilých činů, budete mu dělat radost i čest a vaše poznání Boha se bude stále prohlubovat.

11. Prosíme ho, aby vás naplnil svou mocí a silou k trpělivému překonávání všech zkoušek.

12. Můžete radostně děkovat Otci, který vám umožnil podílet se na slavném nebeském dědictví.

13. Vždyť on nás vysvobodil z moci tmy a uvedl do světla, kde vládne jeho milovaný Syn.

14. Jeho prostřednictvím jsme byli vysvobozeni a kvůli němu nám Bůh odpustil naše viny.

15. Kristus je obrazem neviditelného Boha.Existoval dříve, než bylo cokoliv stvořeno.

16. Jen díky jemu a kvůli němu bylo stvořeno vše,říše pozemská i nadpozemská,svět viditelný i neviditelný s jeho bytostmi.

17. V něm má všechno svůj začátek i své trvání.

18. On je hlava těla, totiž své církve.On je počátek nového života,protože je první, kdo sám zvítězil nad smrtí.

19. V něm je od věčnosti plnost všeho božství,

20. takže svou obětí na kříži všemu stvoření– hříchem od Boha odcizenému –otevřel cestu k dokonalému smíření.

21. I vy jste kdysi byli pro své špatné myšlenky a činy s Bohem znepřáteleni.

22. Ale nyní Kristus obnovil mír mezi vámi a Bohem tím, že podstoupil smrt a jako své bezúhonné přátele vás k Bohu přivedl.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 1