Nový Zákon

Koloským 1:11 Slovo na Cestu (SNC)

Prosíme ho, aby vás naplnil svou mocí a silou k trpělivému překonávání všech zkoušek.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 1

Pohled Koloským 1:11 v kontextu