Nový Zákon

Galatským 5:16 Slovo na Cestu (SNC)

Chci tím říci: Jednejte podle rady Božího Ducha, pak si vás nepodmaní vaše sobecké touhy.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 5

Pohled Galatským 5:16 v kontextu