Nový Zákon

Galatským 2:5 Slovo na Cestu (SNC)

ale tomu jsme se bránili a ubránili, abyste snad nebyli přinuceni věřit, že spása je v plnění židovských zákonů.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 2

Pohled Galatským 2:5 v kontextu