Nový Zákon

Galatským 2:4 Slovo na Cestu (SNC)

Otázku obřízky rozvířili teprve někteří z dřívějších příslušníků farizejské strany. Ti se mezi nás vloudili, aby vyslídili, do jaké míry jsme opustili mojžíšovské obřadní předpisy. Rádi by z nás byli opět udělali otroky starých příkazů a zákazů,

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 2

Pohled Galatským 2:4 v kontextu