Nový Zákon

Filipským 2:19 Slovo na Cestu (SNC)

Věřím, že mi Pán brzo umožní poslat k vám Timotea, abych se potěšil zprávami o vás.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2

Pohled Filipským 2:19 v kontextu