Nový Zákon

Filipským 2:18 Slovo na Cestu (SNC)

raduji se z toho a také vy se můžete radovat se mnou.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2

Pohled Filipským 2:18 v kontextu