Nový Zákon

Filipským 2:13 Slovo na Cestu (SNC)

Bůh, jenž ve vás působí, k tomu povzbudí vaši vůli a dá vám sílu proměnit ji v činy.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2

Pohled Filipským 2:13 v kontextu