Nový Zákon

Filipským 2:12 Slovo na Cestu (SNC)

Moji drazí, dokud jsem byl u vás, vždycky jste dbali mých slov. Tím spíše teď, když mezi vámi být nemohu, úzkostlivě se snažte, abyste získali věčný život.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2

Pohled Filipským 2:12 v kontextu