Nový Zákon

Filemonovi 1:24 Slovo na Cestu (SNC)

dále moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filemonovi 1

Pohled Filemonovi 1:24 v kontextu