Nový Zákon

2. Timoteovi 1:3 Slovo na Cestu (SNC)

myslím na tebe každý den a nejednu noc jsem vyplnil prosbami, aby ti Bůh bohatě žehnal.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Timoteovi 1

Pohled 2. Timoteovi 1:3 v kontextu