Nový Zákon

2. Timoteovi 1:1-2 Slovo na Cestu (SNC)

Timoteji, můj drahý synu, přeji ti Boží pokoj, milost a slitování! Jsem za tebe tolik vděčný Bohu;

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Timoteovi 1

Pohled 2. Timoteovi 1:1-2 v kontextu