Nový Zákon

2. Timoteovi 1:16 Slovo na Cestu (SNC)

Jen Oneziforus mě sem chodil často navštěvovat a mě vždycky tak povzbudilo a zahřálo u srdce, že se za mne jako vězně nestyděl. Bůh žehnej celé jeho rodině!

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Timoteovi 1

Pohled 2. Timoteovi 1:16 v kontextu