Nový Zákon

2. Timoteovi 1:15 Slovo na Cestu (SNC)

Jak už asi víš, všichni křesťané, kteří sem přišli se mnou z Asie, mě teď opustili. Odešel i Fygellos a Hermogenes.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Timoteovi 1

Pohled 2. Timoteovi 1:15 v kontextu