Nový Zákon

1. Timoteovi 3:8 Slovo na Cestu (SNC)

Také správci společného majetku musí mít stejné morální kvality jako pastýři: nesmějí se přetvařovat, holdovat alkoholu ani mamonu.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 3

Pohled 1. Timoteovi 3:8 v kontextu