kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Nový Zákon

1. Timoteovi 3 Slovo na Cestu (SNC)

Úroveň představitelů církve

1. Ano, je to tak: Být v církvi autoritou, to je velký úkol.

2-4. Takový člověk musí být bezúhonný, věrný své jediné manželce, střídmý, rozvážný, pořádný. Vyžadují se také pohostinnost, pedagogické vlohy, taktnost, smířlivost a nezištnost. Nesmí být pijan ani rváč, rodinu musí mít spořádanou, děti vychované k poslušnosti a poctivosti.

5. Jak by mohl prospět církvi ten, kdo by vlastní rodinu dobře vést nedokázal?

6. Ve víře a v církvi nesmí být nováčkem, aby mu pýcha nestoupla do hlavy a nepřivedla ho do pádu.

7. I mimo církev musí mít dobrou pověst, aby mu pomluvy nepřekážely v práci.

8. Také správci společného majetku musí mít stejné morální kvality jako pastýři: nesmějí se přetvařovat, holdovat alkoholu ani mamonu.

9-10. Bohem svěřenou pravdu ať uchovávají v čistém srdci. Pro tuto službu vybírejte jen muže s bezvadnou pověstí.

11-12. Také ženy musí být rozvážné, diskrétní, spolehlivé a střídmé. Pro tento úřad je rovněž podmínkou manželská věrnost a spořádané rodinné poměry.

13. Všem, kteří konají dobře svou službu, bude odměnou stále rostoucí úcta ostatních i vlastní jistota ve víře v Ježíše Krista.

14. I když doufám, že se brzy uvidíme,

15. pro případ většího zdržení ti všechno píšu, abys věděl, jak vybírat pracovníky v církvi živého Boha, která je sloupem a pevností pravdy.

16. Všichni jsou zajedno v tom, jak jedinečná je pravda, kterou nám Bůh odhalil:Kristus přišel na svět v lidském těle,veden Božím Duchem, zvítězil nad hříchem,jako vítěz představen v nebesích,zvěstován všem národům, vírou uznán ve světě,korunován věčnou slávou.