Nový Zákon

1. Tesalonickým 5:1-11 Slovo na Cestu (SNC)

1. Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři,

2. vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci.

3. Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová.

4. Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj.

5. Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty.

6. Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví.

7. Noc je čas spáčů a opilců.

8. Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

9. Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista:

10. on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv.

11. Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Tesalonickým 5