Nový Zákon

1. Korintským 16:3-15 Slovo na Cestu (SNC)

3. Až pak přijdu, napíšu k vašemu daru průvodní dopis a spolehliví poslové, které sami určíte, vezmou peníze s listem do Jeruzaléma.

4. Bude-li třeba, připojím se k nim i já.

5. Mám v úmyslu cestovat k vám přes Makedonii, kde bych se krátce zastavil v některých křesťanských obcích.

6. U vás bych se rád zdržel trochu déle, možná přes celou zimu, než se zase vypravím dál.

7. Korintem jen tak projít a s vámi se jen tak letmo uvidět, zdálo se mi příliš málo, a tak doufám, že mi Pán dovolí trochu déle mezi vámi pobýt.

8. Tady v Efezu zůstanu pravděpodobně až do Letnic,

9. otevírají se zde slibné možnosti dalšího působení – i když o nepřátele taky ovšem není nouze.

10. Až k vám přijde Timoteus, ať se u vás cítí jako mezi svými, vždyť pracuje pro Pána stejně jako já.

11. Je sice ještě mladý, to je pravda, ale proto si nezaslouží nějaké přezírání. Přijměte ho dobře a pomozte mu s přípravou na zpáteční cestu, budu ho čekat a těšit se i na všechny, kteří přijdou s ním.

12. Apolla jsem dlouho přemlouval a prosil, aby se k vám vydal spolu s ostatními, ale tentokrát cítil svou povinnost jinde. Vydá se k vám hned, jakmile bude zase volný.

13. Buďte připraveni na všechno, stůjte věrně při svém Pánu, jednejte jako muži, buďte silní.

14. Z každého vašeho činu ať vyzařuje láska!

15. Mám k vám jednu prosbu. Pamatujete se jistě, že Štefan a jeho rodina byli první v Řecku, kdo se stali křesťany a svůj život zasvětili spolubratřím.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Korintským 16