kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nový Zákon

1. Korintským 16 Slovo na Cestu (SNC)

Dary při sbírkách jsou dokladem bratrských vztahů

1. Teď ještě několik slov ke sbírce pro jeruzalémské křesťany. Doporučili vám stejný postup, jaký jsem zavedl v Galacii.

2. Vždycky v neděli si doma dejte stranou ze svého týdenního příjmu tolik, kolik můžete postrádat. Nečekejte s tím až na můj příchod, po částkách se šetří lépe než najednou.

3. Až pak přijdu, napíšu k vašemu daru průvodní dopis a spolehliví poslové, které sami určíte, vezmou peníze s listem do Jeruzaléma.

4. Bude-li třeba, připojím se k nim i já.

Pavlovy závěrečné rady

5. Mám v úmyslu cestovat k vám přes Makedonii, kde bych se krátce zastavil v některých křesťanských obcích.

6. U vás bych se rád zdržel trochu déle, možná přes celou zimu, než se zase vypravím dál.

7. Korintem jen tak projít a s vámi se jen tak letmo uvidět, zdálo se mi příliš málo, a tak doufám, že mi Pán dovolí trochu déle mezi vámi pobýt.

8. Tady v Efezu zůstanu pravděpodobně až do Letnic,

9. otevírají se zde slibné možnosti dalšího působení – i když o nepřátele taky ovšem není nouze.

10. Až k vám přijde Timoteus, ať se u vás cítí jako mezi svými, vždyť pracuje pro Pána stejně jako já.

11. Je sice ještě mladý, to je pravda, ale proto si nezaslouží nějaké přezírání. Přijměte ho dobře a pomozte mu s přípravou na zpáteční cestu, budu ho čekat a těšit se i na všechny, kteří přijdou s ním.

12. Apolla jsem dlouho přemlouval a prosil, aby se k vám vydal spolu s ostatními, ale tentokrát cítil svou povinnost jinde. Vydá se k vám hned, jakmile bude zase volný.

13. Buďte připraveni na všechno, stůjte věrně při svém Pánu, jednejte jako muži, buďte silní.

14. Z každého vašeho činu ať vyzařuje láska!

15. Mám k vám jednu prosbu. Pamatujete se jistě, že Štefan a jeho rodina byli první v Řecku, kdo se stali křesťany a svůj život zasvětili spolubratřím.

16. Mějte tedy pro ně uznání stejně jako pro všechny, kdo svůj čas a síly věnovali naší společné práci.

17. Jsem velmi rád, že Štefan, Fortunát a Achaikos přišli, aby mi svou přítomností vynahradili naše odloučení.

18. Moc mě tím povzbudili, jako jistě i vás. Takových lidí je třeba si vážit.

Závěrečné pozdravy

19. Asijské křesťanské obce vás všechny srdečně pozdravují. Pozdrav vám vzkazují také Akvila s Priscilou a všichni, kdo se u nich scházívají.

20. Od všech zde mám vyřídit upřímné pozdravy. Obejměte se navzájem v křesťanské lásce.

21. Na konec připojuji vlastnoručně i svůj pozdrav.

22. Náš Pán se vrátí brzy! Kdo jím pohrdá, toho stihne trest.

23-24. Modlím se, aby vás i nadále provázela milost Ježíše Krista.V jeho lásce, která nás spojuje.Váš Pavel