Starý Zákon

Nový Zákon

Sofoniáš 2:9 Ceský studijní preklad (CSP)

Proto, jakože jsem živ, je výrok Hospodina zástupů, Boha Izraele, Moáb bude jako Sodoma a synové Amónovi jako Gomora: zaplevelená zem, solná jáma a pustina až navěky. Ostatek mého lidu je oloupí, zbytek mého národa je zdědí.

Přečtěte si kompletní kapitolu Sofoniáš 2

Pohled Sofoniáš 2:9 v kontextu