Starý Zákon

Nový Zákon

Sofoniáš 2:8 Ceský studijní preklad (CSP)

Slyšel jsem potupu Moába, hanobení synů Amónových, kterým tupili můj lid a vyvyšovali se nad jeho hranici.

Přečtěte si kompletní kapitolu Sofoniáš 2

Pohled Sofoniáš 2:8 v kontextu