Starý Zákon

Nový Zákon

Izaiáš 2:21 Ceský studijní preklad (CSP)

aby vešel do dutin těch skal a do skalních trhlin ze strachu z Hospodina a před nádherou jeho vznešenosti, když povstane, aby otřásl zemí.

Přečtěte si kompletní kapitolu Izaiáš 2

Pohled Izaiáš 2:21 v kontextu