Starý Zákon

Nový Zákon

Ezechiel 8:16 Ceský studijní preklad (CSP)

Pak mě přivedl na vnitřní nádvoří Hospodinova domu a hle, u vchodu do Hospodinova chrámu mezi předsíní a oltářem je asi dvacet pět mužů zády k Hospodinovu chrámu a tvářemi k východu a sklánějí se před sluncem na východě.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ezechiel 8

Pohled Ezechiel 8:16 v kontextu