Starý Zákon

Nový Zákon

Lukáš 13:28 Ceský studijní preklad (CSP)

Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven.

Přečtěte si kompletní kapitolu Lukáš 13

Pohled Lukáš 13:28 v kontextu