Starý Zákon

Nový Zákon

Jan 20:15 Ceský studijní preklad (CSP)

Ježíš jí řekl: “Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?” Ona mu v domnění, že je to zahradník, řekla: “Pane, jestliže tys ho odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já si ho vezmu.”

Přečtěte si kompletní kapitolu Jan 20

Pohled Jan 20:15 v kontextu