Starý Zákon

Nový Zákon

Jakub 3:11 Ceský studijní preklad (CSP)

Cožpak chrlí pramen z téhož otvoru vodu sladkou i hořkou?

Přečtěte si kompletní kapitolu Jakub 3

Pohled Jakub 3:11 v kontextu