Starý Zákon

Nový Zákon

Jakub 3:10 Ceský studijní preklad (CSP)

Z týchž úst vychází žehnání i zlořečení. Moji bratři, tak to nemá být!

Přečtěte si kompletní kapitolu Jakub 3

Pohled Jakub 3:10 v kontextu