Starý Zákon

Nový Zákon

Efeským 4:19 Ceský studijní preklad (CSP)

Otupěli a oddali se bezuzdnosti, aby s nenasytností páchali každý druh nečistoty.

Přečtěte si kompletní kapitolu Efeským 4

Pohled Efeským 4:19 v kontextu