Starý Zákon

Nový Zákon

Malachiáš 1:13 Bible 21 (B21)

Říkáte také: „Proč se dřít!“ a frkáte své posměšky, praví Hospodin zástupů. Přinášíte ukradené, chromé a churavé kusy a nabízíte mi je za oběť – copak to mohu z vašich rukou přijmout? praví Hospodin.

Přečtěte si kompletní kapitolu Malachiáš 1

Pohled Malachiáš 1:13 v kontextu