Starý Zákon

Nový Zákon

Malachiáš 1:14 Bible 21 (B21)

Prokletý je pokrytec, který má ve stádu samce, slíbí ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť já jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a mé jméno je obávané mezi národy!

Přečtěte si kompletní kapitolu Malachiáš 1

Pohled Malachiáš 1:14 v kontextu