Starý Zákon

Nový Zákon

Židům 8:5 Bible 21 (B21)

čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: „Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 8

Pohled Židům 8:5 v kontextu