Starý Zákon

Nový Zákon

Židům 8:4 Bible 21 (B21)

Zde na zemi by však ani nemohl být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle Zákona,

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 8

Pohled Židům 8:4 v kontextu