Starý Zákon

Nový Zákon

Židům 3:8 Bible 21 (B21)

nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře, v den pokušení na poušti.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 3

Pohled Židům 3:8 v kontextu