Starý Zákon

Nový Zákon

Židům 3:13 Bible 21 (B21)

Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono „Dnes“, aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 3

Pohled Židům 3:13 v kontextu