Старият Завет

Новият Завет

Софоний 2:6 Верен (VBG)

И морското крайбрежие ще бъде селище с кладенци за овчари и кошари за стада.

Прочетете пълната глава Софоний 2

Изглед Софоний 2:6 в контекст