Старият Завет

Новият Завет

Софоний 2:13 Верен (VBG)

Той ще простре ръката Си против севера и ще погуби Асур, и ще обърне Ниневия в пустош, в място, безводно като пустинята.

Прочетете пълната глава Софоний 2

Изглед Софоний 2:13 в контекст