Старият Завет

Новият Завет

Софоний 2:1 Верен (VBG)

Изпитайте се и се съберете, народе безсрамен,

Прочетете пълната глава Софоний 2

Изглед Софоний 2:1 в контекст