Старият Завет

Новият Завет

Естир 7:9 Верен (VBG)

Тогава Арвона, един от скопците, които служеха пред царя, каза: Ето пред къщата на Аман и бесилката, петдесет лакътя висока, която Аман направи за Мардохей, който говори добро за царя. И царят каза: Обесете го на нея!

Прочетете пълната глава Естир 7

Изглед Естир 7:9 в контекст