Старият Завет

Новият Завет

Римляни 9:20 Верен (VBG)

Но, о, човече, кой си ти, че да отговаряш против Бога? Направеното нещо ще каже ли на онзи, който го е направил: Защо си ме направил така?

Прочетете пълната глава Римляни 9

Изглед Римляни 9:20 в контекст