Старият Завет

Новият Завет

3 Йоаново 1:2 Верен (VBG)

Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти.

Прочетете пълната глава 3 Йоаново 1

Изглед 3 Йоаново 1:2 в контекст