Старият Завет

Новият Завет

3 Йоаново 1:3 Верен (VBG)

Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и свидетелстваха за истината, която е в теб, как ти ходиш в истината.

Прочетете пълната глава 3 Йоаново 1

Изглед 3 Йоаново 1:3 в контекст