Старият Завет

Новият Завет

Софоний 2:4 Цариградски (BG1871)

Защото Газа ще бъде оставена, И Аскалон ще бъде запустен: Ще изгонят Азот в пладнина, И Акарон ще се искорени.

Прочетете пълната глава Софоний 2

Изглед Софоний 2:4 в контекст