Старият Завет

Новият Завет

Софоний 1:4 Цариградски (BG1871)

И ще простра ръката си върху Юда И върху всичките жители на Ерусалим; И ще изтребя остатъка Ваалов от това място. И името на идолските жреци със свещениците,

Прочетете пълната глава Софоний 1

Изглед Софоний 1:4 в контекст