Старият Завет

Новият Завет

Плач Еремиев 1:7 Цариградски (BG1871)

Напомни си Ерусалим в дните на скърбта си и на бедствието си Всичките си скъпоценни неща които имаше от древни времена, Когато паднаха людете му в ръката на врага, И нямаше кой да му помага: Видяха го враговете, засмяха се заради падането му.

Прочетете пълната глава Плач Еремиев 1

Изглед Плач Еремиев 1:7 в контекст