Старият Завет

Новият Завет

Плач Еремиев 1:10 Цариградски (BG1871)

Врагът простря ръката си върху всичките й скъпоценности; Защото тя видя езичниците че ходят в светилището й, За които си заповядал да не влязат в твоето събрание.

Прочетете пълната глава Плач Еремиев 1

Изглед Плач Еремиев 1:10 в контекст