Старият Завет

Новият Завет

Песен На Песните 1:1 Цариградски (BG1871)

Соломоновата Песен на Песните.

Прочетете пълната глава Песен На Песните 1

Изглед Песен На Песните 1:1 в контекст