глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8

Старият Завет

Новият Завет

Песен На Песните 1 Цариградски (BG1871)

1. Соломоновата Песен на Песните.

2. Да ме целуне с целуванията на устата си; Защото любовта ти е по-добра от виното.

3. Заради благовонието на добрите твои масти Името ти е маст излeяна; За това те обичат девиците.

4. Привлечи ме: ще тичам след тебе. Царят ме въведе в клетовете си: Ще се радваме и ще се веселим за тебе; Ще помним любовта ти повече от виното: Обичат те с правота.

5. черна съм, но хубава, Ерусалимски дъщери, Като кидарските шатри, като Соломоновите опони.

6. Не ме гледайте че съм почерняла, Понеже слънцето ме е погледнало: Синовете на майка ми се разгневиха против мене, Туриха ме пазач на лозята: Своето лозе не упазих.

7. Възвести ми, ти когото възлюби душата ми, Де пасеш стадото, де го упокояваш на пладне. Защо да бъда като тая що обикаля Между стадата на твоите другари?

8. Ако не знаеш от себе си, Хубавице между жените, Излез ти подир следите на стадото, И паси яретата си при шатрите на пастирите.

9. На конете на Фараоновите колесници Те уподобих, любезна моя.

10. Красни са твоите ланити с вървите на бисера, И вратът ти с огърлия.

11. Ще ти направим златни чепочки С сребърни капки.

12. Додето царят седи на трапезата си, Нардът ми издава благовонието си.

13. Вързоп със смирна е за мене възлюблений ми: Ще нощува между съсците ми.

14. Китка кипрова е за мене възлюблений мой, В лозята на Енгади.

15. Ето хубава си, любезна моя; Ето, хубава си: очите ти са като на гълъбите.

16. Ето, хубав си, възлюблений ми, ей, приятен си: И одърът ни е благоцветен.

17. Гредите на домовете ни са кедрови, Подъсченията ни са кипарисови.