Старият Завет

Новият Завет

Наум 1:1 Цариградски (BG1871)

Пророчество против Ниневия: книга на видението на Наума Елкусеанина.

Прочетете пълната глава Наум 1

Изглед Наум 1:1 в контекст