глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Старият Завет

Новият Завет

Наум 1 Цариградски (BG1871)

1. Пророчество против Ниневия: книга на видението на Наума Елкусеанина.

2. Ревнив е Бог, и отмъщава Господ: Господ отмъщава и се гневи: Господ ще отмъсти на противниците си, И пази гняв против враговете си.

3. Господ е дълготърпелив и велик в крепост, И никак няма да обезвини нечестивия: Пътят Господен е във вихрушка и буря, И облаци са прахът на нозете му.

4. Запрещава на морето и го суши, И изсушава всичките реки: Повенува Васан и Кармил; И Ливанский цвят повенува.

5. Горите се колебаят от него, И хълмовете се разтопяват; А земята се движи от присътствието му, Ей, вселенната, и всичките живеещи на нея.

6. Кой може да противостане пред негодуването му? И кой може да устои в разпалението на гнева му? Яростта му се излива като огън, И скалите се съкрушават пред него.

7. Господ е благ, твърдел е в скърбен ден; И познава надеещите се на него.

8. Но с наводнение което потопява Ще направи скончание на мястото й, И тъмнина ще прогони враговете му.

9. Що се съвещавате против Господа? Той ще направи скончание: Угнетение няма да нападне втори път.

10. Защото, като се сплитат като тръне, И се опиват като пияници, Ще се изнурят като суха слама.

11. От тебе излезе Онзи който размишлява лукаво против Господа, Съветник лукав.

12. Така говори Господ: Ако и да са в благополучието си, още и мнозина, Но ще бъдат посечени когато замине той: Ако и да те оскърбих, Няма вече да те оскърбя.

13. Защото сега ще съкруша хомота му от тебе, И ще сломя узите ти.

14. И Господ даде заповед за тебе че няма да се посее от името ти: От дома на боговете ти ще изсека ваяните и леяните: Ще го направя твой гроб, защото си безчестен.

15. Ето върху горите Нозете на оногоз който благоговествува И проповядва мир! Празднувай, Юдо, праздниците си, Отдай обричанията си; Защото лошият няма да замине вече през тебе: Съвсем се отсече.