Старият Завет

Новият Завет

Малахия 4:6 Цариградски (BG1871)

И той ще обърне сърдцето на бащите към чадата, И сърдцето на чадата към бащите им, Да не дойда и поразя земята с проклетия.

Прочетете пълната глава Малахия 4

Изглед Малахия 4:6 в контекст